Sevdiğin Seninle barışması

Ali İmram süresi 8 ve 9.cu Ayetler
3 kere Erhamerrahimin

Rabbenâ lâ
tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten),
inneke entel vehhâb(vehhâbu).

Rabbimiz, bizi hidayete
erdirdikten sonra, kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak
rahmet bağışla. Muhakkak ki sen, Vehhab’sın (vehbi olarak bağışlayansın).

Rabbenâ
inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh(fîhî), innallâhe lâ yuhliful
mîâd(mîâde).Rabbimiz muhakkak ki
insanları, hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan Sen’sin. Muhakkak ki
Allah vaadinden dönmez.Enfal Süresi 63.cü Ayet

Ve ellefe
beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve
lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm(hakîmun).Ve onların kalplerinin
arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infâk
etseydin (verseydin), onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lâkin
Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O; Azîz’dir, Hakîm’dir.Yürekten Okuyan kişinin duası kabul olur
sayısı yoktur
5 Vakit namaz kılarken dua ederken Dediğim ayetide okuyun
dileğiniz muhakak hiç Şüphesiz Allaha ulaşır