Alkolden Kurtulmak İçin Dua

Yine değerli kardeşlerime faydalı duaları sunmaya devam edecem inşallah alkol denen haram olan illetten kurtulmak istiyen kardeşlerim için çok faydalı bir dua veriyoruz okuyunca şifa bulunursunuz inşallah

aşağıdaki duayı suya 41 defa okuyup o suyu 7 defa içmesini sağlayın alkolden kurtulacaktır inşallah

ya eyyühellezine amenü innemelhamru vel meysiru vel ensabüvel ezlamüricsün min amelişşeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdaefil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis selati fehel entümmüntehun.ve etıyullahe veetıyur rasule vahzeru fein tevelleytüm falemu ennema alaresunlinel belağulmübin.allahümme huzhubbül hamri vel meysiri bi hakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bi elfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.vebi hakki muhammet mustafa sallallahü aleyhi ve sellem