Büyü ve Sihir Bozma

büyü vese sihirin bozması için sabah namazın önce kalkılır abdest alınır kıbleye karşı oturul bin defa felak ve nas (muavvezeteyn) sureleri okunur okuduktan sonra besmele ile bu sureler yazılır ve hasta üzerinde taşırsa Allah c.c. izniyle şifa bulur

Yapılan Büyülerin İadesi İçin

” Allahümme inni es’elüke bismike ya Vahid, ya Ahad, ya Şahid, ya Macid, ya Hamid, ya Raşid, ya Ba’is, ya Varis, ya Darr, ya Nafi’. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.”
Okuma sayısı 3,7 veya 21 olmalıdır,okumaya 21 gün devam edin.

Sihir Bozmak İçin Dua

Sihir bozmak için: Birbuçuk metre kadar uzunluğunda bir ipe
çözülmesi kolay 202 adet düğüm at. Sihirli olan kimsenin önüne su
dolu bir bardak koy. Sihirli olan kimse düğümlü ipi eline alıp,
Besmele ile Felak suresini okur ve ilk düğüme üfürüp, hemen
düğümü çözer. Düğümü çözerken, ”Bana yapılan sihri çözdüm”
der. Ardından Besmele ile Nas suresini okur ve ikinci düğüme
üfleyip, hemen düğümü çözer. Düğümü çözerken ”Benim için
yapılan sihri çözdüm” der. Böylece Besmele ile Felak ve Nas sure
lerini okuyup, bütün düğümleri çözdükten sonra ipi bardaktaki suya
bırakır. Bu suyu sihirli olan kimse içtikten sonra ipi ateşte yakarsın.
Sihirli olan kişi suyu içtikten sonra kendisinde büyük bir hafiflik ve
sevinç hisseder. Zaman ilerledikçe Allah’ ın izniyle eski sihhatine
kavuştuğunu müşahede eder. Bu uygulama defalarca tecrübe
edilmiş olup, sahihtir. Birçok kimse bu uygulama ile sihrin
tesirinden kurtulmuştur. Bunun kıymetini bilmeli ve sihirli olan
kimselerden gizlememelidirler. Başlangıçta çekilen Besmele-i şerif
yeterlidir. Daha sonra Besmele çekilmesede olur. Ama okuma
esnasında aralık yerde başka biri Üzerlik buhuru yakmalıdır.

Yapılan Büyüyü Bozma Ve Geri İade

Bir kimsenni kahır ve helaki için büyü yapılırsa;aleyhinde okunan kimsede bundan şüphelenirse;bundan kurtulması için ve yapılani geri göndermek için;
1 hafta boyunca 1 bardak suya;

2 defa Duha suresi
2 defa İnşirah SUresi
10 defa Tekasür Suresi
10 adet Asr suresi
3 defa Nasr Sûresi
3 defa ihlas suresi
3 defa Nas ve Felak sureleri
3 adet Fatiha Suresi
3 Salavatı şerif
okuyup kendisine ve suya nefes ettikten sonra o suyu içerse kendisini korumuş ve kurtarmış olur.
Yapılanın tesir ve zararı yapana döner.

Tuz İle Büyü Bozma Duası

Bu terkip tuza okunana büyü bozma terkibidir mağdur olanlara acil şifa dileğimle tarifi anlatıyorum

önce yaklaşım bri avuç tuz alacaksınız ama dikkat edin bu sofra tuzu olmayacak doğal olan tuzlardan olacak sonra o tuza

yetmiş fatiha suresi
yetmiş ihlas suresi
yetmiş felak suresi
yetmiş nas suresi
yetmiş salavat vede
yetmiş defa fe lemmâ elkav kale musa ma citüm bihis sihr innellahe se yubtilu-hu innellahe la yuslihu amelel müfsidin ayeti okunur